BETONG-PARTY – festen som aldrig verkar sluta | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

BETONG-PARTY – festen som aldrig verkar sluta

Byggboomen fortsätter. Årets första månader såg n fortsatt ökad betongproduktion i Sverige. För tertial två – maj t.om. augusti – håller sig betongproduktionen fortsatt  kvar på en hög nivå. Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv vilket är en utveckling som pågått de senaste åren och inte minst under 2016 med kraftigt ökad betongproduktion, visar färsk statistik från Svensk Betong.

– Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som fortsätter under 2017 och ger en fortsatt hög nivå på betongproduktionen. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck och ser en fortsatt stark efterfrågan framöver. För andra tertialet var produktionen nästan 2 miljoner kubikmeter vilket är cirka 3 procent mer än jämförande period 2016, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong, i ett pressmeddelande.

– Byggtakten inom bostadsbyggande ligger på en hög nivå i Sverige jämfört med för några år sedan. Merparten av flerbostadshusen i Sverige byggs i betong och det innebär en god efterfrågan och ger en hög produktion av betong i Sverige.

– Glädjande ser vi också att den ökade betongproduktionen under våren för kategori Infrastruktur har fortsätt även under sommarmånaderna. Ökningen landar på 10 procent för andra tertialet 2017 jämfört med samma period föregående år. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som nu ger effekt på betongproduktionen, säger Malin Löfsjögård.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook