Beträffande den nya kommunledningen i Vetlanda | Höglandsnytt
Debatt

Beträffande den nya kommunledningen i Vetlanda

När jag självmant och utan påtryckningar klev av kommunpolitiken år 2002, efter 40 år av stort engagemang, bestämde jag mig för att inte blanda mig i yngre krafters sätt att bedriva kommun- och partipolitik.

Jag har hållit detta löfte till mig själv ända tills en del synpunkter på det uppseendeväckande valresultatet efterfrågades.

Jag gjorde då en del tillbakablickar, men förde framför allt fram en del mer eller mindre spontana funderingar om framtiden. En kraftfull och handlingsförmögen ”regeringskonstellation” med utgångspunkt från valresultatet såg jag då som angelägen. Centerpartiet och dess företrädare hamnade efter valet på olika nivåer i skottgluggen, och befinner sig där fortfarande.  Partiet gjorde en rejäl tillbakagång, men mycket av det partiet stod för och arbetade för, inte minst under min tid och inom ramen för devisen ”Hela kommunen skall leva” återfinns och lever vidare såväl i Centerns som i Vetlanda Framåtandas program. För en positiv, optimistisk och framåtsyftande politik till gagn för kommunen och dess invånare, är jag fortfarande av samma uppfattning, som jag hade direkt efter valet, att dessa två partier tillsammans med det största partiet, socialdemokraterna, vore värt att satsa på.

En kraftfull och alert opposition är värdefull och stimulerande. I Vetlanda kommun finns i den här skissen en sådan, bestående i huvudsak av M, KD och FP med Klas Håkansson som oppositionsråd.

Även om politikens innehåll är det viktigaste kan man aldrig bortse från personfrågorna. Jag har inte forskat i eller delgivits anledningen till att Jan Johansson lämnade sin tjänstemannaroll i kommunen. Som politiker samarbetade jag i tjugo år med Jan Johansson i dennes roll som planeringschef och näringslivschef. Jag uppfattade honom som lojal, samarbetsvillig och tjänstvillig med en humor som hade förmåga att lätta upp stämningen under torra och dryga budgetförhandlingar. Detta parat med stor begåvning och förmåga att på ett informellt sätt öppna dörrar till både regionala och centrala myndigheter gör att jag icke skulle ha avhänt kommunen denna kapacitet på tjänstemannasidan. Hur omdömet blir med Jan som politiker får framtiden utvisa. Självklart tycker jag det hade varit roligare om Jan och hans kamrater hade återfunnits i centerpartiet. De synpunkter beträffande Jan, som Bertil Nilsson framför i media, delar jag för övrigt.

Vetlanda 2010-11-15

LARS ELMEKEf.d. kommunalråd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook