Aneby Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län Nässjö Nyheter Sävsjö Tranås Vetlanda Ydre

BEVIS: BROTTSLIGHETEN GÅR UPP


Nu publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. En liten ökning av antalet handlagda brott kan skönjas.

Under 2017 blev 1,52 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 27 600 brott eller 2 procent jämfört med 2016.
Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Resterande brott anmäldes före 2016.

En utredning hade bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 769 000, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 52 200 utredda brott (+7 %) jämfört med 2016.
De resterande handlagda brotten (49 %) eller 752 000 brott, direktavskrevs, vilket är en minskning med 24 500 avskrivna brott (−3 %) jämfört med 2016.

Andelen utredda brott av samtliga handlagda brott 2017 ökade med 3 procentenheter, från 48 till 51 procent, jämfört med 2016.
Samtliga handlagda brott 2017fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Inom parentes anges förändring jämfört med 2016. Totalt 1 520 000 handlagda brott.
Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

Under 2017 personuppklarades 203 000 handlagda brott, vilket är en ökning med 5 370 brott (+3 %) jämfört med 2016. Antalet personuppklarade brott ökade för de övergripande kategorierna bedrägeribrott, skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott, medan antalet personuppklarade stöld- och tillgreppsbrott minskade. Handlagda brott i kategorin brott mot person var ungefär lika många som föregående år.
Personuppklaringsprocenten uppgick till 13 procent 2017, vilket är samma nivå som 2016.
Lagföringsprocenten uppgick till 28 procent 2017, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.
Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 177 000 personer för brott, vilket är en ökning med 3 300 personer eller 2 procent jämfört med 2016. Av de misstänkta personerna var 20 procent kvinnor och 80 procent män.
Relaterat till befolkningen så misstänktes 2 140 personer per 100 000 invånare för brott under 2017, vilket är 1 procent högre än 2016. Jämfört med 2016 har antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänks för brott minskat (−3 %), medan antalet män per 100 000 invånare som misstänks för brott har ökat (+1 %).
Majoriteten (79 %) av de misstänkta var 21 år eller äldre 2017, medan en dryg femtedel (21 %) var unga personer i åldern 15–20 år. Relaterat till befolkningen är andelen större i de yngre åldersgrupperna. År 2017 var 5 820 personer per 100 000 invånare misstänkta för brott i åldersgruppen 15–17 år, vilket kan jämföras med 791 personer per 100 000 invånare för personer 50 år eller äldre.
Av de misstänkta personerna 2017 var drygt hälften (55 %) misstänkta för ett (1) brott, medan resterande 45 procent var misstänkta för två eller flera brott. En mindre andel (4 %) var misstänkta för fler än 11 brott under året. Andelen kvinnor som var misstänkta för ett (1) brott var 63 % och andelen män var 53 %.
Personer med lagföringsbeslut
Antalet personer som misstänkts för brott och som fått ett lagföringsbeslut var 82 700 personer 2017, vilket är en ökning med 2 280 personer (+3 %) jämfört med 2016. Andelen misstänkta med ett lagföringsbeslut var 47 procent, vilket är samma nivå som 2016.
Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var 17 procent (14 200) kvinnor och 83 procent (68 500) män. Antalet kvinnor med lagföringsbeslut har minskat jämfört med 2016 (−4 %) medan antalet män har ökat (+4 %).
År 2017 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland dem som misstänktes för trafikbrott (71 %) och narkotikabrott (62 %), och minst för dem som misstänktes för bedrägeribrott (22 %) och brott mot person (20 %).
Handlagda brottsmisstankar

År 2017 handlades totalt 516 000 brottsmisstankar, vilket är en ökning med 8 960 brottsmisstankar (+2 %) jämfört med 2016.
Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2017 gällde den största andelen (25 %) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (18 %), stöld- och tillgreppsbrott (13 %) och trafikbrott (12 %).
Beslut på brottsmisstankar
År 2017 förundersökningsbegränsades 46 800 (7 %) av alla brotts­misstankar. Det är en ökning med 3 120 brottsmisstankar (+6 %) jämfört med 2016.
År 2017 ledde 42 procent eller 216 000 av samtliga handlagda brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Jämfört med 2016 är det en minskning med 2 860 brottsmisstankar. Andelen lagföringsbeslut minskade med 1 procent­enhet jämfört med 2016.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook