Bildningsnivån avgörande för cancervården | Höglandsnytt
Nyheter

Bildningsnivån avgörande för cancervården

I framtiden ska alla oavsett bildningsnivå få bästa cancervården. Genom bland annat folkhälsoarbete hoppas sex regionala cancercentra kunna minska de skillnader i dödlighet som i dag finns mellan låg- och högutbildade cancerpatienter.

Socialstyrelsen analyserade i våras dödligheten i de tolv vanligaste cancerdiagnoserna utifrån patienternas utbildning.

Resultatet visade att den lågutbildade gruppen hade tydligt sämre överlevnad i samtliga cancerformer. Även livsstil och patientens hälsa togs med i analysen, det visade sig att flera lågutbildade var rökare och överviktiga.

De sex regionala cancercentra, som startats under året, ska nu arbeta förebyggande för att få fler att komma på mammografi och cellprovtagning.

Förhoppningsvis ska detta leda till att färre får cancer, men också till att utjämna de olika skillnader som finns i dödlighet mellan grupper med olika utbildning.

Minst lika viktigt är att patienter oavsett utbildningsnivå ska få bästa vården, när cancern är etablerad, säger professor Hans Starkhammar, verksamhetschef för det regionala cancercentret sydost.

Grekisk ekonomi slår mot cancerpatienter

I Grekland slår den ekonomiska krisen hårt mot cancerpatienter. Schweiziska läkemedelsjätten Roche har stoppat sina leveranser av cancermedicin till statliga sjukhus som inte betalar sina räkningar.

Läkemedelsjätten skickar i stället mer medicin till privata apotek som brukar vara bättre på att betala. Cancerpatienterna får då själva gå till apoteken och köpa sin medicin för att ta med till sjukhus för att få den injicerad.

Bolaget hotar att stoppa medicinleveranser även till andra krisländer i Europa, där statliga sjukhus i Spanien, Portugal och Italien sägs missköta sina betalningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook