Nyheter

Biobränsle och tåg skogsägarnas trumfkort

Den såg lite malplacerad ut, den gamla rälsbussen modell Y-1, när kom inrullande på Stockarydsterminalens spår, omgärdad av enorma timmermängder. Ombord fanns 85 resenärer, skogsägare, från mycket unga till mycket gamla.

Bakom arrangemanget låg skogsstyrelsen och Christer Sandström som bjudit in till en information om det ständigt ökande behovet av bioenergi. Idén med rälsbussen kom från en skogsägare som också är lokförare (eller om det är tvårtom).

”Det var ett vinnande grepp – i stället för de 25-30 som jag väntat mig blev det nu så många som 85”, kunde Christer Sandström konstatera.

Med tysk kärnkraftstängning i sikte kommer behovet av bioenergi (och priserna) att öka. Då gäller det också att se till att skogsresurserna tas till vara effektivt och på ett sätt som säkrar återväxten. Röjningen blir central – liksom också spridning av den aska som återstår när värmeverken eldat upp det skogen gett. Askan återför det som naturens eget kretslopp annars skulle ordnat till.

Värmeverken är verkligen jättarna Glufsglufs i det här sammanhanget. Ett verk i Mälardalen sväljer ett tågset var fjärde timma för att hålla ångan uppe under kallaste vinterperioden.

Det finns många jättar Glufsglufs – och fler blir de.

Det är onödigt att påpeka att skogsägarna sitter med trumf på hand

Transporterna har en nyckelroll, när man pratar ekonomi. Järnväg och tåg ger skogsägarna (och sågverken också för den delen) i den här delen landet en konkurrensfördel, vare sig man ska transportera massaved eller bioenergi norr- eller söderut, till industri eller hamn.

”Stockarydsterminalen är störst i landet. Det ger regionen en konkurrensfördel”, konstaterar Christer Sandström. ”Här finns ju både den allmänna delen med transporter både in och ut och här finns Sydved/Stora Ensos för transporter till de egna massafabrikerna.”

Under kvällen fick besökarna vandra mellan olika stationer, där man informerades – allt från den allmänna terminaldelen via flishantering (med aska i retur), mätstationer, redogörelse för rationell flisning till järnvägstransporter av massaved.

Måndagen hade hunnit bli sen kväll och mörket sänka sig över Stockarydsmossen när rälsbussen helt enligt tidtabell rullade ut på stambanan igen med kurs mot Nässjö.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook