Debatt

Birger Martinsson och hans jobbskatteavdrag

Hej du Birger, jag beundrar din fantasi och retorik men var är sanningen i det du skriver? Du blandar friskt mellan trafikverkets och kommunens pengar och tror att bristande vägunderhåll mellan Korsberga och Nye har koppling till jobbsaktteavdraget.

I samma veva kopplar du kommunens ansvar för skolverksamheten till jobbsaktteavdraget.Om du har lite guppigt mellan Korsberga och Nye och är orolig för din bil så är det alltid en möjligt att sänka farten. Då påverkas bilen inte på samma negativa sätt ty vibrationer i materialet är proportionell mot hastigheten. Jag förstår dock om du har lite svårt att förstå detta mot bakgrund av dina bristande kunskaper inom matematik.Alla kommunpolitiker från nämnder och styrelse till dem som sitter i fullmäktige har ansvar för att undervisningen sker på ett effektivt sätt och att skolbarnen får den utbildning som behövs. Mina föräldrar hade bland annat en mycket medioker kunskapsbas såväl inom engelska som matematik. Mina syskon och jag själv har trotts detta klarat oss ganska bra i skolan med bra betyg i såväl matematik som engelska. Alla tre har vi en eftergymnasial utbildning med stora krav på förkunskaper inom matematik så även dina barn skulle kunna få en bra grundstomme inom dessa ämnesområden trotts din ringa kunskap inom matte. Mina föräldrar har bevisat att de även med små medel klarat att lotsa oss barn genom skoltiden så att vi skulle få en bra kunskapsgrund att stå på.Om vi syskon summerar skoltiden så skulle inte någon av oss vilja påstå att vi hade varken färre eller flera lärare. Ibland fanns det även då stunder när det inte dök upp någon vikarie. Det vi däremot hade tur och förmånen att ha var otroligt duktiga och engagerade lärare som oavsett antalet elever klarade att undervisa oss syskon så att vi fick goda kunskaper i såväl matematik som i engelska. Jag är med andra ord ganska övertygad om att lärarkvantitet inte har något med kvalitet i undervisningen att göra. Jag är dock inte expert på området så min syn på det hela kan säkert ifrågasättas. Men det är klart att antalet lärare inte får understiga antalet klasser så att elever få sitta i klassrummen utan lärare.Hur som, när det krävs besparingar inom skolan och vården så beror det främst på hur våra lokala politiker prioriterar de skattepengar som landar under deras omsorg. Inte på Allianspartiernas genomförda jobskatteavdrag. I vår kommun är det som bekant mera populärt att satsa på stora idrottsanläggningar, bredbandsatsningar till minoritetintressen på landsbygden, flådiga kulturhus och dubbelt så dyra dagisbyggnader istället för att satsa pengarna i skolundervisningen och inom vården av de äldre.Vår nuvarande riksdagsregering har genom jobbskatteavdraget velat stimulera tillväxt som gynnar hushållen, företagande och jobben. Pensionärerna har, precis som du vill framhäva, inte fått något jobbskatteavdrag men dessa har istället gynnats av att lönekraven har kunna hållas tillbaka på grund av att hushållen fått ökat utrymme i plånboken genom jobbskatteavdrag. Jag förstår om Birger har svårt att förstå hur pensionärerna kan få nytta av jobbskatteavdraget på detta sätt ty det krävs lite matematik för att kunna räkna ut detta. Skall jag ge Birger Martinsson en puff i tankeriktningen så kanske han så småningom kan lista ut att högre lön för dem som jobbar innebär dyrare mat, dyrare bilreparationer och andra nödvändiga tjänster och produkter som pensionärer har i sitt månatliga utgiftspaket.Nåväl, innan Birger Martinsson svävar ut i sina retoriska hopdiktade fantasier med koppling till jobbskatteavdraget, får han försöka läsa på lite bättre. Jobbskatteavdraget har gynnat samhället i sin helhet mera än vad det har stjälpt kommunernas möjlighet att bedriva verksamhet inom skola, vård och omsorg. Det är de lokala politikerna som genom sina prioriteringar av skattemedlen missgynnar undervisningen och vården, inte jobbskatteavdraget.PROFESSOR KALKYLVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook