Eksjö Höglandet Jönköping

BLEV BLIND – Fick vänta för länge på läkare

Anmälan enligt lex Maria – återbesök fördröjdes, patient blev delvis blind.

På grund av långa väntetider så fördröjdes patientens återbesök, vilket ledde till en bestående synfältsskada. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient med okulär hypertension (när trycket inne i ögat överstiger det normala) sedan 2005, som senare även diagnostiserades med en aggressiv typ av glaukom där synnerven skadas. Patienten behandlades med ögondroppar, flera laserbehandlingar och kontinuerliga kontroller.

Vid vårdbesök i oktober 2017 planerades för ett återbesök till sjuksköterska för synfälts- och tryckundersökning ett halvår senare. I januari 2019 hörde patienten av sig till vården eftersom hon inte fått komma på återbesök. Patienten fick tid för besök inom ett par dagar.

”På grund av klinikens långa väntetider för återbesök till sjuksköterska med synfältsundersökning har det skett en fördröjning med cirka åtta månader. Patienten har under väntetiden fått högre tryck i ögat som lett till en bestående synfältsskada”, kommunicerar chefsläkare Elin Fröding i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för granskning hos myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook