Småland

Blev hemskickad – hade propp i hjärnan


Chefläkare vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att symptom som förebådade en stroke missats.

Fallet rör en man i 70 årsåldern som sökte akutmottagningen på grund av yrsel, dubbelseende och svårighet att styra benen. Symptomen hade börjat i samband med en tandoperation där lokalbedövning använts. Inga avvikande fynd gjordes vid en läkarundersökning. Läkare trodde symptomen var en följd av lokalbedövningen och patienten skickades hem.

Mannen återkom dagen därpå med en fullbordad stroke och lades in på strokeavdelning.
En internutredning har nu visat att symtomen förebådade en stroke och skulle ha föranlett en akut inläggning enligt sjukhusets rutiner.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook