Höglandet

BLIXTNEDSLAG – så skyddar du dig

Under sensommaren dyker åskväder upp på flera håll i landet och skadorna riskerar att bli många. Åska och blixtnedslag kan slå ut elektronisk utrustning och sätta eld på hus. Med några enkla åtgärder kan du förebygga skador på grund av blixtnedslag.

Det är vanligt att överspänning från närliggande blixtnedslag kommer in i villabyggnaden via ledningar (el, telefon, kabel-TV eller antenner på taket). Det behövs bara en spänningstopp på en sekund för att datorer, teven och DVD:n ska förstöras.

– Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

De flesta personer som skadas vid åska drabbas utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Och man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i, säger Caroline Uliana.

– Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste filerna på datorn. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Caroline Uliana.

I takt med att robotgräsklipparna blir allt vanligare i våra trädgårdar ökar också de anmälda skadorna. När åskan går och blixten slår ner är den vanligaste skadan att laddstationen slås ut eftersom att den sitter i ett vägguttag. Det enklaste sättet att förebygga detta är att koppla ur robotgräsklipparen. Du kan också installera gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen.

Så skyddar du dig mot åskskadorna:

  • Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning.
  • Installera jordfelsbrytare.
  • Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge.
  • Installera en åskledare som leder ner blixten i marken.
  • Kopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook