Blodet ströps – måste akutopereras efter läkarmiss | Höglandsnytt
Jönköping Jönköpings län

Blodet ströps – måste akutopereras efter läkarmiss


Blodet kom inte fram i benet. Patienten måste akutopereras efter att det visat sig att läkare missat att kontrollera resultat från en undersökning.

Ärendet gäller om en patient i Jönköpings län som efter en operation följdes upp med ultraljudsundersökningar av flödet i blodkärlen till benen. Undersökningarna visade tilltagande förträngning av blodkärlen.

På grund av bristfälliga rutiner noterades inte svaren på undersökningarna hos den opererande kliniken. Därför fördröjdes diagnos av försämrad blodförsörjning till ena benet och så småningom behövde patienten opereras akut.

Fallet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg som nu avslutat sin utredning och menar att Region Jönköpings län fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook