Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

BLODFÖRGIFTAD OCH DÖD – Sjukhuset anmäls efter antibiotika


Patient avled av blodförgiftning, sjukhuset anmäls.

En patient med blodförgiftning avled trots behandling och vård på intensivvårdsavdelning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som kom in till sjukhus med blodförgiftning. Patienten lades in på avdelning och behandlades med antibiotika men försämrades efter något dygn och avled trots överföring till intensivvårdsavdelning.

”Försämringen hade troligtvis kunnat fångas upp snabbare om rutinen kring kontroll av vitala parametrar hade följts”, kommunicerar Elin Fröding, chefsläkare, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook