Nyheter

Bökande vildsvin gav arrendator sänkt avgift

En lantbrukare som arrenderar av kommunen i Simrishamn har begärt och fått beviljat lägre arrende sedan vildsvin har förstört grödor för 40 000 kronor. Nu oroar sig oppositionen för att beslutet kan bli prejudicerande.

”Nu får vi svårt att säga nej till andra arrendatorer som begär sänkt avgift”, menade man.

Det var våren 2010 som vildsvinen försåg sig med 30 procent av grödan på arrendemaken. Arrendatorn vände sig då till kommunen med begäran om sänkt arrendeavgift.

Samhällsbyggarnämnden nekade. Arrendatorn gick vidare med ärendet till arrendenämnden som rekommenderade kommunen att gå med på lantbrukarens begäran och betala tillbaka halva arrendet.

Samhällsbyggarnämnden gick på den linjen, men oppositionen i nämnden reserverade sig och ville att fallet skulle ha prövats i högre instans.

Motivet till kommunens ja ska ha varit att inte någon haft jakträtt på den aktuella arrendegården, då vildsvinen var inne och tog för sig, vilket i dag är åtgärdat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook