Bondestammen utrotad om 13-13 år? | Höglandsnytt
Nyheter

Bondestammen utrotad om 13-13 år?

Antalet heltidsbönder minskar dramatiskt. Det finns risk att den siste bonden försvinner redan om 12 – 13 år. Under de senaste tre åren har antalet heltidsbönder minskat från drygt 27 000 till knappt 22 000, en minskning med 20 procent.

Enligt Thomas Magnusson, vice ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och bonde utanför Växjö, skulle man kunna öka animalproduktionen rejält.

Inom produktion av såväl mjölk, kött, gris och fågel finns det utrymme för betydligt fler bönder, säger han till ekot.

Men trenden går åt andra hållet och de som trots allt fortsätter är ofta äldre och de fortsätter oftast då det inte finns någon som vill ta över, säger han.

Det krävs att politikerna tar ett större ansvar för jordbruket om trenden ska vändas, anser han.

Problemet är att gårdarna blir allt större och det sker en rationalisering inom jordbruket. Men bönderna lyckas inte få ut de mervärden av bättre djuromsorg, högre standard på stallar och miljökrav i växtodlingen som man har i dag.

Man säljer inte på dessa värden, och få politiker talar om vikten av en livskraftig livsmedelsproduktion, anser han.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook