Ekonomi Ydre

BÖRJE! Han är bäst

Börje Samuelsson från Råås Kvarn i Ydre är årets arbetsmyra, meddelar nu Arbetets museums vänförening.

I fredags den 13 april delade Arbetets museums vänförening för sjätte gången ut sitt nationella pris ”Årets Arbetsmyra” i samband med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråds (Arbetsam) Museidagar.

Arbetets museum vänförenings pris delas ut för att uppmärksamma en enskild person av alla de eldsjälar som genom sina insatser för våra arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarande av vårt kulturarv.

I år gick utmärkelsen till Börje Samuelsson från Råås kvarn i Ydre kommun.

Styrelsens motivering: Arbetets museum vänförening har beslutat att utmärkelsen ÅRETS ARBETSMYRA 2018 går till Börje Samuelsson, föreningen Råås kvarns vänners verkmästare, för sitt mångåriga engagemang i återställandet av Råås kvarn till körbart skick och arbete med att återge övriga byggnader, dammar och omgivning sin ålderdomliga karaktär.

Föreningen Råås kvarns vänner bildades 1979 och kvarnen sattes åter i drift 1987. Råås kvarn förklarades i samband med detta som byggnadsminne. Arbetet bedrivs ideellt i samråd med Östergötlands museum. Kvarnen är ett populärt och tillgängligt utflyktsmål i Ydre kommun och miljön är unik. Föreningen har under en längre tid anordnat ”så gjorde man förr dagar” vartannat år med många besökare i alla åldrar. Utöver kvarnen har föreningen renoverat upp den gamla gårdssmedjan, rökbastan och sågverket med tändkulemotor är också i drift. Föreningen röker även fläsk som finns till försäljning under besöksdagarna. Börje Samuelsson är född i närheten och var som liten nyfiken pojke ofta där och tittade på den spännande övergivna kvarnen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook