Höglandet Jönköping Jönköpings län

BORTGLÖMD – Cancern spred sig snabbt i kroppen, hon fick ingen läkartid

På grund av att en kallelse missades att skickas ut fördröjdes en cancerbehandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som opererats och behandlats för cancer. Vid ett planerat återbesök fann vården tecken på återfall i cancersjukdom och undersökningar genomfördes enligt rutin. Patienten mådde då bra och ett uppföljande besök planerades in två månader senare, men kallelsen uteblev. När patienten senare sökte vård konstaterades ytterligare spridning av tumören.

Uppföljning och behandling blev fördröjd på grund av den missade kallelsen från mottagningen. Om behandling satts in tidigare skulle sjukdomsförloppet sannolikt blivit annorlunda, enligt uppgifter från ansvarig chefsläkare för Lex Maria-anmälningar

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för granskning hos Inspektionen för vård och omsorg.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook