Höglandet Småland

”Bortom oss finns inget folk, inget utom vågor och klippor” – smålänningarna klarar coronakrisen bäst


”Vi, de mest avlägset bofasta, de sista fria, har skyddats… av vår svårtillgänglighet,
Bortom oss finns inget folk, inget utom vågor och klippor” – Calgacus, pikternas hövding

Stora delar av Småland tillhör de områden som drabbats i minst utsträckning av det nya dödliga kinesiska lungviruset som bl a orsakat massdöd i Stockholmsmrådet.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i Kalmar län tar upp det som många smålänningar vetat om sedan länge.
”Vi har kanske lite mindre utbyte med övriga Sverige”, säger Labbé Sandelin till SVT om en av de möjliga orsakerna till den lägre smittspridningen.

Stora delar av Småland, inte minst östra och sydöstra, hör till de mest negligerade delarna av landet från statligt håll de senaste dryga hundra åren. Kalmar län nådde först för ett fåtal år sedan över folkmängdsnivåerna som rådde på 1880-talet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook