Debatt Nyheter Opinion

Bouveng (m): Krafttag mot vålds-extremism

Våldbejakande extremism kan aldrig accepteras i ett fritt, demokratiskt samhälle. I regeringsformen finns grunden till vårt folkstyre, där lagstadgas den fria åsiktsbildningen och allmän och lika rösträtt. Detta ska vi alltid värna, skriver Vetlandas riksdagsledamot Helena Bouveng (m) i ett debattinlägg.

Det finns emellertid människor som inte accepterar grundbultarna i vårt öppna samhälle. Det finns individer och grupper som anser att staten saknar legitimitet och att det därför är försvarbart att använda våld för att uppnå samhällsförändringar.

Regeringen har lagt fram ett åtgärdsbatteri för hur den våldsamma extremismen ska bekämpas. Detta skedde på årsdagen av att den första självmordsbombaren i Sverige sprängde sig till döds på Bryggargatan i Stockholm. I handlingsplanen finns åtgärder för att öka kunskapen om den våldsbejakande extremismen, för att förebygga att individer ansluter sig och för att underlätta avhopp för dem som anslutit sig till sådana grupper. Handlingsplanen innehåller också åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka att ideologiskt motiverat våld uppstår.

Det är viktigt att arbeta proaktivt så att människor överhuvudtaget inte lockas till våldsbejakande extremism. Insatser måste utgå från ett individperspektiv för att bli framgångsrika, men myndigheter, kommuner, organisationer, näringslivet och andra relevanta aktörer måste samarbeta i kampen mot terrorismen för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Det är enbart genom en bred samverkan som extremism och antidemokratiska tendenser kan motverkas. Kunskap, redskap och resurser för att stödja människor som befinner sig nära extremistgrupper måste såväl myndigheter som organisationer i civilsamhället få.

Man ska kunna känna sig trygg i Sverige, oavsett vem man är eller var man bor. Därför är det viktigt att vi så brett som möjligt arbetar mot våld och våldsam extremism. Regeringens handlingsplan är ett viktigt steg på vägen.

Helena Bouveng
Riksdagsledamot (m), Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Nej självmordsbombare hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle,det är tragiskt när oskyldiga människor dödas ock skadas.

  2. Det hade vart roligt o höra Helena agitera mot nåt som det är lite tuggmotstånd i. Ingen kommer knappast verka för ett ”otryggt sverige” eller?

Kommentarer avstängda