Debatt Opinion

Bouveng (m): mer valfrihet kortar vårdköer

När Alliansregeringen tog över för fem år sedan var det problem med långa väntetider i sjukvården och människor oroade sig över om man skulle få vård när det behövdes. Tilltron till systemet var heller inte den bästa. Detta var grogrunden för att de privata sjukvårdsförsäkringarna blev allt fler när socialdemokraterna styrde.

För oss moderater är tillgängligheten och kvaliteten i vården helt central. Alla ska veta att den vård som vi betalar gemensamt finns där när vi blir sjuka och det alldeles oavsett vad vi har för inkomster.

Vi har genomfört två stora reformer, vårdval som ger patienten rätt att välja vårdcentral och vårdgaranti som ger rätt till vård inom viss tid. Vi skjuter till en miljard kronor, den sk kömiljarden, till de landsting som lyckas korta vårdköerna. Med två tämligen enkla medel har vi sett hur köerna har minskat dramatiskt.

Vi vill nu att patientens ställning ska stärkas ytterligare. Målet är att tiden mellan patientens första kontakt med vården och inledd behandling hela tiden ska kortas. För att uppnå en ännu bättre tillgänglighet avsätts 4 miljarder kronor under mandatperioden.

Vi vill också fortsätta att utveckla vård och omsorg genom att använda Lagen om valfrihetssystem (LOV) i specialistvården. Det borde vara självklart att man runt om i hela Sverige kan välja gynekolog, hjärtspecialist eller allergiläkare, men så är det tyvärr inte.

När vi i Alliansen vill fortsätta på samma framgångsrika väg ser Socialdemokraterna mest problem och säger till exempel nej till vårdval i specialistvården. De vill också förbjuda sjukhus att driva både offentlig- och privatfinansierad vård. I förstone kan det kanske låta klokt, men det skulle få oanade konsekvenser.

Till exempel skulle Jönköpings nystartade specialistsjukhus ArtClinic inte få utföra gallstensoperationer åt Västra Götalandsregionen längre, eftersom sjukhuset också har patienter som betalar privat för plastikoperationer och dessutom har avtal med HV71 och andra om viss vård. Den kombinationen vill socialdemokraterna förbjuda, men till fördel för vem kan man undra. Patienter med gallstensbesvär skulle få vänta längre på behandling eftersom den inte skulle få utföras på ArtClinic. Eller vill socialdemokraterna att skattebetalarna ska stå för bröstförstoringarna?

Att förbjuda vissa verksamhetsformer löser inte problemen med vare sig köer eller kvalitet i sjukvården. Vi tror istället att vården blir bättre om fler är med och utvecklar den. Patienten måste får mer att säga till om. Därför har vi tillsatt en patientlagsutredning som ska samla patienternas rättigheter och möjligheter att påverka vården. Vi ser fram emot de första förslagen som kommer i vår. Patienten måste alltid stå i fokus och verksamheten är till för människor, inte tvärt om.

Helena Bouveng (m), riksdagsledamot i socialutskottet, Jönköpings län
Mats Gerdau (m), riksdagsledamot i socialutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook