Nyheter Sävsjö

Brister på Rörviks skola – barnen har låga betyg – vill inte studera

Skolinspektionen anmärker på de låga betygen på Rörviks skola och Sävsjö kommun måste åtgärda brister inom språkundervisningen.

Skolinspektionens granskning av Rörviks skola (låg-, mellan- och högstadium) visar att skolans elever har ett väsentligt lägre s k meritvärde än andra skolor i Sävsjö kommun såväl som medelvärdet för skolor i landet.
Enligt Skolinspektionen har lärarna och rektorerna på Rörviks skola förklarat detta med att ”det inte finns någon studietradition i skolans upptagningsområde”.
Skolinspektionen nämner dock med aktning skolans försök att skapa ”kreativa lärmiljöer”: datorer till de yngre barnen till exempel.
Skolinspektionen konstaterar att barnen känner sig trygga på skolan och att det är lugnt på lektionerna.

Däremot måste Sävsjö kommun fixa till problem med språkundervisning. Detta gäller dels studiehandledning på modersmål för barn med annat modersmål än svenska och dels måste skolan erbjuda språkval i enlighet med lagar och regler. Skolinspektionen anser det fel att språkvalet bara omfattar spanska och tyska när det på andra skolor i kommunen erbjuds franska. Barnen har inte heller fått information om att de kan välja sitt modersmål, svenska, engelska och teckenspråk.

Sävsjö kommun har nu fram till valborgsmässoafton att åtgärda bristerna.

[Henrik Simonsen]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. är det inte bättre att stänga förbund skola
    Och att de går i Sävsjö för då har kommunen
    Bara en dålig skola att bry sig om

Kommentarer avstängda