Nyheter

Bryggan 2 ska överbrygga gränserna

I två år drev Vetlanda och Sävsjö tillsammans arbetsmarknadsprojektet Bryggan. Det gav blodad tand. De båda sökte sen tillsamans med Nässjö, Hultsfred och Vimmerby projektmedel till Bryggan 2. Efter diverse nej fick man ja och drygt 15 miljoner.

Dessa EFS-pengar ger tillsammans med kommunernas egna insatser ungefär 35 miljoner, som sätts in för att hjälpa långtidsarbetslösa att närma sig arbetsmarknaden, allt i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa. Det är inte något hinder om en deltagande i inledningsskedet är inskriven hos någon av dessa myndigheter eller är i kontakt med socialtjänsten.

Vetlanda kommun är projektägare och där kommer också den framtida projektledaren att sitta. De deltagande kommunerna bidrar till styrgruppen.

”Vi var deppade när vi fick nej till vår första ansökan”, erkänner socialchefen i Vetlanda, Bengt Ericsson. ”Men vi bet ihop och jobbade vidare och tydligen var vår inställning korrekt. Vi fick pengarna.”

Det nu inte endast frågan om att grabba tag i de arbetslösa, tidigare sjukskrivna eller invandrare, lika mycket innehåller projektet en jakt på arbetsgivare, att utbilda mentorsfamiljer för invandrare, att stärka de deltagande rent mentalt och sprida insikten att man kanske måste pendla en bit för att få jobb – och framför allt se på omvärlden med nyfikna ögon.

Under tiden från 1 juni och ett halvår framöver ska projektstarten förberedas. Efter de två åren ska man ha fått ut personer i arbetslivet.

Vad man finner spännande så här i uppstarten är att man den här gången ska jobba ö ver en länsgräns med de skillnader i kulturer och rutiner det kan medföra, skillnader som kan vara utvecklande åt båda hållen.

Den första versionen av Bryggan in till arbetslivet gav många positiva resultat och erfarenheter. Dem kan man nu ta med sig och vidareutveckla i Bryggan 2.

Det finns en grundmurad optimism hos dem som jobbar med det här projektet.

NUVAB ska kompetensutveckla kvinnor

Det droppar i dagarna in ESF-medel i olika mängd och till olika ändamål. NUVAB, näringslivsbolaget i Vetlanda, fick drygt 1,6 miljoner för att identifiera 20 kvinnor, som har ambition och potential att bli ledare. Både kvinnorna själva och de företag, där de arbetar, ska analyseras. I projektet ingår att kvinnorna ska kompetensutvecklas och stärkas för framtida ledarroller.

Flertalet utvalda kvinnor kommer att finnas bland NUVABs mdlemsföretag men man kommer att samverka också med grannkommunerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook