Nyheter

Budgetdebatt i Vetlanda om 0,25 procent

Efter en mycket högaktningsfull debatt slog Vetlandas kommunfullmäktige fast sin budget för 2012 och närmast kommande år. Inga större motsättningar rådde – utan att majoriteten inte ville spara 3,7 milj på totalbudgetens dryga 1,1 miljard.

Det fastslogs efter votering, där vänsterpartiet lite överraskande bytte sida och anslöt sig den regerande trion s+m+c. Regeringsförslaget vann med siffrorna 26 – 17.

Det blev en andra votering som då gällde miljöpartiets Ritva Hermanssons förslag att budgeten skulle rymma också en miljösamordnare. Det förslaget föll men med blott två röster.

Det var som sagt inga större meningsskiljaktigheter i budgetdebatten och inga hårda ord. Många talare var uppe och antingen tyckte man att allt var frid och fröjd med regeringsförslaget eller också stödde manVetlanda Framåtandas ”krismedvetandeväckarklocka” på 0,25 procent.

Det var enligt partiledare Johansson tänkt att ligga som en besparingsbulle ur vilken man mot årets slut skulle fördela besparingar efter behov.

Men det ansågs av olika skäl inte gå utan skulle redan nu portioneras ut. Och då skulle t ex kultur & fritids möjligheter att främja föreningar och lokalhållare minskas.

Moderatledaren Klas Håkansson har under den föregående mandatperioden liksom under denna vid flera tillfällen talat om hur enkelt det skulle vara att ta bort 100 miljoner ur budgeten – nu fick han från flera olika oppositionshåll kravet att redovisa hur det skulle ske.

Det beskedet lämnades inte men han ville inte heller acceptera oppositionens besparingsbeslag på knappa 4 miljoner.

Nu har vetlandaborna en budget på drygt 1,1 miljard för nästa år att rätta sig efter. Dit kom man efter 29 inlägg från talarstolen. Det innebär också att skattesatsen inte behöver ändras. År 2013 ser väl ut att kunna förlöpa utan större problem men värre kan det bli 2014. Till dess är det dock en bit och mycket kan komma att förändras.

Många stora frågor slank förbi i förbifarten. Kulturhuset efterlystes av Margonia Påhlsson (VF), som fick lugnande besked av s-kommunalrådet Tommy Bohman: ”Det arbetas!”

Carina Nylander (M) tryckte på behovet av utvecklingen av ett demenscenter och att den den sociala psykiatrin rustas upp.

Två motioner från Sverigedeemokraterna, avseende bekämpning av vänsterextremism och utökat vårdnadsbidrag, avslogs

Förslaget om att satsa på ett logistikcentrum bifölls.

I övrigt godkände fullmäktige årsredovisningen från Höglandets Räddningstjänstförbund och direktionen beviljades ansvarsfrihet.

Också årsredovisningen för Mediacenter i Jönköpings län godkändes och även där fick direktionen ansvarsfrihet.

Tekniska nämnden har det knapert efter alla nedskärningar och kostnadsfördyringar. Nu beviljades nämnden ett tillägg till årets budget på 4 miljoner, pengar som ska användas till underhåll av fastigheter, gator och vägar.

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook