Ekonomi Eksjö

Budgeten går back med 5,7 miljoner kr – kan vara Migrationsverkets fel

Senaste budgetgenomgången för barn- och ungdomssektorn i Eksjö kommun pekar på flera miljoner kr i underskott.

Prognosen för helår visar på ett negativt resultat för sektorn om cirka 5,7 miljoner kr (ca 1,6 procent av sektorns budget).
”Migrationsverket betalar ut statsbidrag för utbildning av asylsökande barn och unga terminsvis i efterhand vilket innebär en kännbar fördröjning för förskolor och skolor med många asylsökande elever”, kommenterar sektorsekonom Leif Vedefors vid senaste mötet med politikerna i barn- och ungdomsnämnden.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook