Småland

BUKSMÄRTA? Nej, läkarna missade kvinnans MONSTERCANCER i magen

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos.

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts. Fallet gäller en patient i 70-årsåldern som sökte sig med buksmärta till akutmottagningen i Kalmar.

Utredningen visade på en utbredd cancersjukdom i buken. Vid en eftergranskning av flera månader tidigare utförda undersökningar, framförallt en undersökning med skiktröntgen, utförd på den radiologiska kliniken vid Oskarshamns sjukhus, visade redan då på diskreta tumörsuspekta förändringar som hade missats vid undersökningen.

”Även om förändringarna vid den nämnda undersökningen har varit väldigt diskreta har handläggningen på den radiologiska kliniken vid Oskarshamns sjukhus fördröjt diagnos och behandling av en utbredd cancersjukdom och därmed försämrat patientens prognos”, kommunicerar Keppel i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook