Bygg för livet – Bygg i trä | Höglandsnytt
Debatt

Bygg för livet – Bygg i trä


[adrotate banner=”27″]
”Alliansregeringen måste tänka om i synen på bostadsbyggandet. Både vad gäller kostnader, energi och klimatpåverkan om vi ska kunna möta behovet av bra bostäder till alla i framtiden! Vi måste börja bygga mycket mer och framför allt mycket mer i trä”, skriver Annika Nicklasson, företrädare för GS-facket i Kronoberg, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

GS Facket avd 1,2,3 och 4 för skogs- trä och grafisk bransch representerar 15000 medlemmar i sydsverige som arbetar professionellt med skogen både som oförädlad och förädlad råvara.
Vi tycker nu att det är hög tid att reagera och agera politiskt!

Avsaknaden av en genomtänkt bostadspolitik från den sittande regeringen är uppenbar.
Det spekuleras för mycket, det byggs för lite och det byggs inte med ett långsiktigt kostnads- och klimattänk. Huspriserna har drivits upp enormt och därmed boendekostnaderna för den enskilde.
Varje år påbörjas byggnationen av drygt 20 000 bostäder i Sverige. Men byggandet och jobben har minskat kraftigt. Det behövs byggas mer än det dubbla under minst tio år för att komma tillrätta med bostadsbristen!

15 ton koldioxid
I stället för att bygga med moduler i trä, byggs idag framför allt flerbostadshus direkt på plats och inte alltid ur miljösynpunkt med bästa material. Vilket blir både dyrt och omständligt. Om bilindustrin hade haft samma tänk, skulle det inte ens vara möjligt för en vanlig inkomsttagare att köpa en bil. Gör vi inget riskerar vi dock att hamna precis där när det gäller våra bostäder.

Skogsråvaran tär inte på jordens ändliga resurser – trä är förnybart. Val av annat, ur miljösynpunkt inte hållbart material, kan enligt expertis innebära en skillnad i utsläpp på uppåt 15 ton koldioxid per producerad enhet. Det motsvarar hela åtta års bilkörning för en normalfamilj!

Skogen, Sveriges viktigaste råvara, finns in på knutarna, vi kan förädla den här i Sverige och därmed kan jobben behållas, ja även bli fler och bidra till en regional utjämning med ökad satsning på trä som byggmaterial.

Bryt passiv politik
Vi vill bryta den passiva politik som förs, med att stödja en politik som aktivt arbetar för att:
 Markant öka bostadsbyggandet
 Använda trä som byggmaterial eftersom det är förnyelsebart och är det bästa för miljön
 Skapa fler jobb där de behövs genom att använda och öka förädlingen av träråvaran
 Utveckla produkter med träbaserat material som ersätter plastmaterial
 Införa ett nationellt program för ett hållbart samhälle med en nationell samordnare för ökat träbyggande.

Katastrofsiffror
I Sverige har bostadsbyggandet minskat till katastrofsiffror sedan denna regering kom till makten 2006. Ojämlikheten i boende har ökat. Arbetstillfällena i branschen har minskat dramatiskt.
Vill du inte följa med i denna utveckling då finns det ett alternativ. Rösta bort den nuvarande regeringen så vi kan börja bygga för framtiden i alla delar av vårt land efter årets val!

Annika Nicklasson, GS Facket Kronoberg

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Varför skulle en ny regering innebära att det byggs fler bostäder? Det måste vara efterfrågan som styr inte skattesubventionerade bostäder. Ett av grundproblemen vi har idag är att bostäderna är så dyra så folk har inte råd att bo i de bostäder som byggs. Det hämmer efterfrågan och som i sin tur leder till minskat bostadsbyggande.

    Att kostnaden för bostäder har skjutit i höjden beror främst på att fackföreningar har drivit upp lönekostnaderna för byggföretagen och de som levererar produkter till husen. Men också på den penningpolitik som Socialdemokraterna har drivit sedan 1960-talet fram till år 2006. Högt skattetryck har inneburit att svenska befolkningen inte har kunnat spara till sitt boende. Istället är man tvungats att låna pengar som i sin tur har skapat miljardvinster till bankerna. En ny regering skapar inte bättre levnadsvilkor för den svenska befolkningen. Möjligen ger det lite fördelar till de som inte vill jobba men om Sverige skall kunna blomstra och bostadsbyggande öka så behövs långsiktiga förändringar i den statliga verksamheten såväl som i de kommunala förvaltningarna. Personalkostnaderna måste minska så att skattetrycket kan minska. Då får befolkningen pengar över som de kan satsa på boende.

Kommentarer avstängda