Ekonomi Höglandet

BYGGBOOMEN – högsta nivån på 25 år

SCBs senaste statistik över bostadsbyggandets omfattning visar det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992.

Under 2016 färdigställdes 42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes.

Av lägenheterna som färdigställdes under 2016 fanns 31 030 lägenheter i flerbostadshus och 11 411 i småhus. Småhustillverkningen gynnar näringslivet på Höglandet.

– Det är mycket glädjande att vi håller uppe höga nivåer i byggandet. Arbetskraftsbristen är i dag den stora utmaningen i byggsektorn. Det gäller i stort sett alla yrkeskategorier, hela vägen från byggarbetsplatser via arkitektkontoren till planhandläggare i kommunerna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp), i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook