Nässjö

Bygger helt ny stadsdel i Nässjö

Anställda på samhällsplaneringskontoret på Nässjö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för en ny stadsdel i Nässjö.

Det handlar om en ny stadsdel kallar Norra Alsberg väster om Västra vägen norr om nuvarande bostadsområdet Alsberg.
Detaljplanen omfattar inte bara bostäder men också skola, vård och handel. Efter att samråd hållits är detaljplanen nu ute för granskning och finns tillgänglig för Nässjöborna att gå igenom fram till slutet av juli.
Stadsdelen omfattar sex gator med namn efter äpplesorter. Nya Nässjöinvånare kan komma att få bo på Ingrid Mariegatan t ex.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook