Vimmerby

Bygger vattenverk för 140 000 människor

Miljöteknikföretaget Malmberg ska i samverkan med Vimmerby Energi & Miljö bygga ut Vimmerby reningsverk.

Verket är byggt för 90.000 personekvivalenter på grund av att man tar emot avloppsvatten från de två tunga livsmedelsindustrierna Arla och Åbro. Dessutom stiger belastningen också under en del av året när nöjesparken Astrid Lindgrens värld är öppen och tar emot 10.000 besökare per dag.

Verket är uppdelat i en industriell reningsdel och en kommunal del. När industriavloppsvattnet genomgått ett förbehandlingsskede pumpas det in i det traditionella kommunala verket och där blandas det med avloppsvatten från hushåll och andra industrier i Vimmerby kommun.

”Det här blir ett av de mest intressanta projekten för oss framöver med en samverkansorganisation perfekt anpassad till Vimmerby reningsverks utbyggnad” – säger Erik Malmberg, vd på Malmberg Water AB, i ett pressmeddelande.

För att klara kommande belastningsökningar och reningskrav kommer verket nu byggas ut för en dimensionerande belastning på 140.000 personekvivalenter. Utbyggnadsprojektet sker i samverkan vilket innebär att parterna i en första fas utför förstudie och beslutar sig för design och de olika teknikvalen för att därefter gå in i faser med projektering, genomförande och uppstart. Målet är att ha ett utbyggt Vimmerby reningsverk under 2019.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook