Eksjö

Byggupplag blir ny stadsdel i Eksjö

Krabban. Så kan Eksjös nya bostadsområde heta. Planen är att göra om ett gammalt byggupplag till tomter för bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat gå vidare med en byggplan för bostäder.
Området ligger i norra Eksjö, norr om Orrhaga, intill vårdboendena, längs gamla rv 32, strax öster om nuvarande rv 32 och friluftsområdet Brännemon.

Området följer översiktsplanen som pekat ut området för bostadsändamål. Området bedöms intressant ur ett förtätningsperspektiv, anser Samhällsbyggnadsnämnden.
Totalt handlar det om ca 7 tomter.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook