Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

CANCERPATIENT DOG efter misstänkt läkarmiss

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utredningen av cancersjukdom kan ha fördröjts.

Ärendet handlar om en patient som insjuknade med svullna lymfkörtlar på halsen. Utredningen fokuserade på cancer i huvudhals-regionen, men det visade sig vara ett lymfom (cancersjukdom som drabbar celler i lymfsystemet) med spridning till flera lymfkörtlar i bröstkorg och magen.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

”På grund av fördröjning när patienten remitterades till hematologmottagning (blodsjukdomar), kan utredningen ha fördröjts. Behandling hann inte sättas in innan patienten avled”, säger chefsläkare Axel Ros i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook