Cancersjuk fick inget besked – skyller på "systemuppgradering" | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping Jönköpings län

Cancersjuk fick inget besked – skyller på ”systemuppgradering”


En cancersjuk patient fick sina provsvar försenade. Sjukvårdsledningen i Jönköpings län skyller på en systemuppgradering och fallet anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Ett tekniskt fel i samband med systemuppgradering medförde att provsvar inte skrevs ut och därför försenades till den vårdgivare som beställt provsvaret. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller ett tekniskt fel som uppstod 1 juni 2016 i samband med uppgradering av ett produktionssystem för klinisk patologi.
Privata vårdgivare som inte har tillgång till elektroniska patologisvar får papperssvar från klinisk patologi.

Efter uppgraderingen upptäcks att vissa papperssvar inte skrivits ut, trots att systemets loggar visar detta. Det innebär att dessa provsvar inte nått de vårdgivare som beställt provsvaren.
Produktionssystemets leverantör rättar felet 2 november 2016.

Bedömningen är att ingen fått någon allvarlig vårdskada. Provsvar som gäller en patient med tidig form av cancer har dock försenats. Jag väljer att lex Maria-anmäla händelsen som redan har anmälts till läkemedelsverket, säger Peter Blomstrand, Chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook