Nyheter

Cancervaccin försenas av upphandlingsfel

Trots att Socialstyrelsen redan för snart tre år sedan beslutat om vaccination av unga flickor mot livmoderhalscancer har ännu inga vaccinationer kommit igång, förutom i de fall då föräldrarna själv har bekostat vaccinationen.

På grund av en långdragen upphandling, med överklagande till kammarrätten av konkurrerande läkemedelsföretag så skjuts vaccineringarna ännu en gång på framtiden.

Kammarrätten beslutade, utifrån detta överklagande, den 23 mars i år att landstingens upphandling av vaccin måste göras om, detta eftersom en otillåten ramavtalstid har använts.

Det innebär att unga flickor i Sverige under en ännu obestämd tid blir utan skydd mot livmoderhalscancer genom landstingens försorg.

I många inom de nya EU-medlemsstaterna som till exempel Litauen, Lettland och Rumänien finns varken vaccinationsprogram eller massundersökning av cellförändringar.

Ställt mot fördröjningen av vaccinationer av unga flickor i Sverige så hjälper det inte mycket med vaccinationsprogram om inga vaccinationer kommer igång.

Nu hoppas man inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som just nu förbereder en ny upphandling av cancervaccin att kunna komma igång under hösten 2011.

I Sverige dör i nuläget 200 kvinnor varje år i livmoderhalscancer. Det är en siffra som har sjunkit något under senare år beroende på att de cellprovsundersökningar som har gjorts.

För att förebygga att livmoderhalscanser uppstår vill man redan på ett tidigt stadium försöka förebygga sjukdomsutbrott genom att ge vaccin till unga flickor.

”Vi måste försöka övertyga människor om att vaccinationer räddar liv”, säger Bo Claesson vid SKL till ekot.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook