Debatt Opinion

Carema i Vetlanda sparkar personal som pekat på behov av förbättringar

Nu går det alldeles för långt. Det är inte tillåtet att som personal inom det privatägda företaget Carema påpeka brister och lämna in synpunkter på sådant som borde förbättras till gagn för våra äldre.

Den nya chefen vid Caremas äldreboende har kallat in en av de som klanderfritt skött vården och omsorgen om våra äldre och med omedelbar verkan sparkat denne. Den berörda kvinnan har bara noterat de brister som hon ser som angelägna att förbättra.
Beskedet från nya chefen var ” Du får gå hem med omedelbar verkan. Du får en månads lön!”
Nu är det hög tid att de ansvariga politikerna i vår kommun som gett Carema i uppdrag att bedriva den privata vården samfällt protesterar hos Carema , med vilken man tecknat avtal.
Värdefulla synpunkter utvecklar en verksamhet och är det brister så borde dessa istället åtgärdas. Uppsägningen är helt oacceptabel då personen ifråga skött sitt uppdrag utan att tidigare ha fått någon som helst anmärkning! Är det i Vetlandas privata äldrevård inte längre en rättighet att försöka hjälpa våra äldre till en berättigad och god omsorg?

Jan Johansson , oppositionsråd Vetlanda Framåtanda

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Det är allvarligt att Carema avskedar en anställd som utnyttjar sin meddelarfrihet, även om den är inskränkt på ett privat företag. Saken skall kontrolleras.
    En tröst kan kanske vara att kommunens före detta personal på Kvarngården har ett års provtjänstgöring fram till 1 mars, om de inte sagt upp sin kommunala anställning.
    Kjell-Egon Strandh
    1:e v ordförande Vetlandas Vård och OmsorsNämnd

Kommentarer avstängda