"Carina Hägg (s) far med osanning om surrogatmödrar" | Höglandsnytt
Debatt Opinion

”Carina Hägg (s) far med osanning om surrogatmödrar”

”Carina Hägg (S) är bara ute efter att ta billiga politiska poänger med sitt resonemang”, skriver Helena Bouveng (m) och Cecilia Knypegård (m)på Höglandsnytt Debatt i en replik på riksdagsledamot Carina Häggs inlägg.

[adrotate banner=”6″]

Hägg (S) far med osanning när hon beskriver de vedermödor som surrogatmödrar sägs gå igenom. Det finns gott om erfarenheter från andra länder som pekar på motsatsen, att kvinnorna är nöjda med sitt val att bli surrogatmödrar och att de inte lidit negativa psykiska konsekvenser av surrogatmoderskapet. Inte heller finns det belägg för att altruistiskt surrogatmoderskap leder till ökad förekomst av kommersiellt surrogatmoderskap.

Det är ett faktum att allt fler barn i Sverige tillkommer som ett resultat av assisterad befruktning utomlands, t ex surrogatmoderskap, insemination för ensamstående kvinnor eller donation av befruktade ägg. Vi har ca 100 barn som tillkommit som en följd av surrogatmoderskap utomlands. När sedan dessa barn kommer till Sverige drabbas de och deras familjer ofta av legala problem. Senast handlade det t ex om en liten flicka som inte haft en vårdnadshavare på fyra månader trots att hon hade två pappor hemma. Det är en orimlig situation för ett litet barn.

Väldigt positivt med nya ställningstaganden

Med tanke på de legala problem som drabbar dessa barn, som tillkommer genom assisterad befruktning utomlands, tycker vi att det är väldigt positivt att vi nu tack vare Statens Medicinetiska Råd (Smer) nya ställningstaganden, förhoppningsvis har kommit ett steg närmare att reglera olika former av assisterad befruktning här i Sverige. Tidigare har Smers ställningstaganden legat till grund för ny lagstiftning på området. Det hoppas vi kommer att vara fallet även denna gång.

Hägg (S) är bara ute efter att ta billiga politiska poänger med sitt resonemang snarare än att vilja skapa bättre villkor för barn. Barn som tillkommit via surrogatmoderskap finns och vi måste skapa regler som är rimliga för dem. Smer har varit väldigt tydligt med att rådet endast är för altruistiskt surrogatmoderskap. I ljuset av detta blir Häggs utfall obegripligt. Hägg borde tänka lite mer på de barn som idag lever i ett rättslöst tillstånd och istället arbeta för att skapa bättre villkor för dem och kommande generationer genom att tillåta surrogatmoderskap och andra former av assisterad befruktning också i Sverige. Tillåts fler former av assisterad befruktning här kan vi ha bättre översikt än om de genomförs på andra sidan jordklotet.

Helena Bouveng (m), ledamot i Smer och riksdagsledamot Jönköpings län
Cecilia Knypegård (m), moderatkvinnornas ordförande i Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Hur ska Carina kunna arbeta för detta när hon sitter i opposition? Det är ju M som sätter agendan och då torde det väl vara en enkel sak för Helena och Cecilia att lobba för surrogatmoderskap i Sverige istället för att lägga dyr politikertid på en massa meningslösa debattinlägg.

  2. Denna fråga gör mig arg! Vem har rätten till ett barn egentligen? Det finns massor med barn i världen som behöver föräldrar. Det är barn som har rätt till föräldrar. Inte tvärtom! Surrogat är ett lyxproblem, inget annat. Ska vi kvinnor börja sälja oss som assisterande livmödrar… Skitprat

  3. Vi kanske skulle se till den sjukvård som redan finns idag först och främst, innan vi ger oss in på spår. Det tar över ett år för ett par att genomgå fertilitetsutredning. Därefter följer långa väntetider, ibland år, på ev IVF och donation av ägg eller spermier. Jag anser att mycket kan göras där.
    Ett heteropar med svårigheter bör bli prioriterade, där finns ju någon form av sjukdom bakomliggandes. Medan två män har en förklaring till varför fortplantningen inte går sin gilla gång…

Kommentarer avstängda