Debatt

Centern till angrepp mot länstrafiken


[adrotate banner=”27″]
”Persontrafik med tåg är framtiden”, klargör Eksjöpolitikerna Annelie Hägg (c) och Lennart Bogren (c) i ett inlägg på Höglandsnybtt Debatt där de går till hårt angrepp mot Jönköpings länstrafiks lednings beslut att lägga ned tågtrafiken genom Eksjö kommun.
[adrotate banner=”27″]
Centerpartiet vill att man ska kunna bo och verka i hela Eksjö kommun. För det krävs bostäder, förskola, skola, goda möjligheter för företagande och bra kommunikationer. Under våren och sommaren har det förts många diskussioner angående tågtrafiken i vår kommun. Detta är en fråga som Centerpartiet tar på största allvar och som vi driver mot landstinget och Jönköpings Länstrafik.

Vi har haft diskussioner med berörda parter om den beslutsprocess som varit. Att ersätta tågen med busstrafik har inte kommunicerats med kommunerna innan beslut fattats vilket vi är mycket kritiska till. JLT anser att resandeunderlaget kontra miljöaspekten försvarar beslutet. Vi menar att tågresandet påverkas negativt av att bussar avgår vid samma tidpunkt som tågen och att avgångstiderna inte varit anpassade för skola och arbete. Det har nu lagts ett förslag från berörda kommuner där vi visar mer anpassade tågavgångar. Vi har framfört att beslutet från JLT, att endast erbjuda busstrafik, anses som tillfälligt.

Den stora framtidsfrågan vad gäller kommunikationer/infrastruktur i landet och vår region är utbyggnad av snabbtåg. Det ska gynna hela regionen har vi fått lära oss. Detta förutsätter att även befintligt järnvägsnät rustas för att vi på rimlig tid ska nå de ”stora” stationerna. Vi förutsätter att tågen så fort det är möjligt ska på banan igen. En väl fungerande tågtrafik med god beläggning är en vinst för samhället och miljön. För att uppnå det krävs gott samarbete mellan kommunerna och Trafikhuvudmännen i Jönköping och Kalmar län.

Persontrafik med tåg på Nässjö-Oskarshamnbanan är framtiden!

Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande
Lennart Bogren (C), ledamot i landstingsfullmäktige

[adrotate banner=”108″]

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook