Debatt

Centerpartiet – bästa företagarparti

Företagen är grunden för att kommunen ska utvecklas. Detta förutsätter en aktiv näringslivspolitik där praktisk handling går före många och vackra ord. Det viktigaste för våra företag är att vi har en bra infrastruktur,

Det innebär tillgång till kompetent personal och att vi är en attraktiv kommun.

 

När det gäller infrastruktur så är en viktig fråga för Centerpartiet att få till ett mötesspår på järnvägen mellan Vetlanda-Nässjö. Sedan kan ytterligare utveckling ske såsom att återuppta godstransporter på linjen mot Åseda samt börja använda spåret mellan Kvillsfors och Järnforsen igen. Tankarna att bygga vidare mot Mållila på sikt är spännande och öppnar för stora möjligheter. En förlängning av något av industrispåren till Sjunnen är också tänkbart.

 

När det gäller våra vägar så kommer förhoppningsvis arbetet med den nya sträckningen-av väg 47 i gång inom ett par år, ett projekt som det arbetats mycket med för att få till. Centerpartiet har fått till stånd ökade anslag till de enskilda vägarna, en bra standard på dessa har en stor betydelse för företagen på landsbygden. Det planerade frilastområdet i Vetlanda samt tankarna på ett lagerhotell är andra efterfrågade satsningar.

 

När det gäller tele- och datakommunikationer så arbetar Centerrepresentanter mycket aktivt  för att den nedsläckning som sker av det fasta telenätet ska ske på sådant sätt att teknik och prissättning ska vara likvärdig. En fortsatt fiberutbyggnad är av stor vikt och kan ske i samarbete mellan olika aktörer såsom skett på ett flertal orter i kommunen.

 

När hjulen nu börjar snurra allt snabbare igen så kommer efterfrågan på kompetent personal bli stor. Det samarbete som finns mellan skolan och företagen är värdefullt och genom det utökade lärlings-system som Alliansen föreslår kan det utvecklas ytterligare. En viktig utbildningsaktör är också NUVAB, det lokala näringslivsbolaget, som anordnar utbildningar som efterfrågas av företagen. Samarbetet med olika högskolor är också en viktig del för näringslivsutveckling.

 

Handeln är en viktig ingrediens för kommunens utveckling, dels som en näring med allt fler anställda och dels för att vår kommun ska vara attraktiv för de som flyttar hit. Det är ju de allra sista åren som den mycket stora expansionen skett även om vissa försöker sig på en annan historie-beskrivning. Nu tar vi ytterligare tag med ett utvecklat samarbete mellan handeln, fastighetsägarna och kommunen.

 

Den Nya Välfärden har utsett Centerpartiet till bästa företagarparti. Det stimulerar till att vi nu fortsätter att prioritera dessa frågor på alla nivåer. Vi vet att företagen är grunden för vår välfärd.

 

DAN LJUNGSTRÖM  (C)

Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook