Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Toppnyheter

CHOCK: 18,9 procents arbetslöshet på Höglandet

Fortfarande skyhög arbetslöshet men den har faktiskt minskat en hel del.

Minskad arbetslöshet bland utrikes födda i Jönköpings län. För utrikes födda sjunker arbetslösheten tydligt. Det är dock fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

I slutet på januari var 10 430 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med 720 personer jämfört med samma månad förra året. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat bland både inrikes och utrikes födda.

I januari var 3 740 inrikes födda arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet, en nedgång med 270 personer jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt var det 6 700 utrikes födda, en minskning med 410 personer på ett år.

– Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark i länet och det är framförallt bland utrikes födda som det finns lediga resurser att tillgå, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker för Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Den totala arbetslöshetsnivån i Jönköpings län är 5,8 procent i januari. Arbetslösheten bland inrikes födda är nu nere på mycket låga 2,6 procent, jämfört med 2,8 procent för ett år sedan. För utrikes födda är arbetslösheten 18,9 procent, jämfört med 21,4 samma månad i fjol.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook