Nyheter

Chockbeskedet: inte straffbart att smita från trafikolycka

Södertörns tingsrätt har under onsdagen frikänt en person som varit inblandad i en trafikolycka utan att uppge sin identitet. Enligt tingsrätten strider den svenska lagstiftningen mot det skydd som Europakonventionen ger den åtalade och svensk lag kan därför inte tillämpas.

Enligt lag är den som är inblandad i en trafikolycka, oavsett om personen orsakat olyckan eller inte, skyldig att bl.a. uppge sitt namn och sin adress. Detta för att olyckan ska kunna utredas och ansvaret för densamma klarläggas. Den som inte uppger sitt namn och adress döms för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, s.k. smitning.

Svensk grundlag säger att en domstol inte får tillämpa en lag om den strider mot någon av de rättigheter som Europakonventionen ger. En sådan rättighet innebär att staten inte får ålägga en person att anmäla sig själv eller presentera bevisning som gör det lättare för staten att utreda och straffa personen för brott som denne begått (s.k. skydd mot självinkriminering).

I onsdagens dom har tingsrätten konstaterat att kravet i trafikbrottslagen på att uppge sitt namn och sin adress i vissa fall strider mot Europakonventionen. Det gäller i situationer då någon som varit inblandad i olyckan har anledning att anta att denne begått ett brott.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook