Aneby Eksjö Nässjö

Chockbeskedet – vill sänka hastigheten på rv 40

Trafikverket har lagt ett förslag att sänka hastigheten till 80 km/t på rv 40 och rv 32 i Eksjö kommun men kommunen protesterar.


Kommunikationerna genom Eksjö kommun har försämrats avsevärt senaste åren med indragna tåg som ersatts av långsamma bussar. Nu vill Trafikverket göra det ännu långsammare genom att sänka tillåtna hastigheten mellan Eksjö och Mariannelund från 90 km/t till 80 km/t. På sträckan finns idag omkörningsfiler men inget mitträcke.
Trafikverket vill också sänka från 90 till 80 på rv 32 söder och norr om Eksjö.
Politiska ledningen i form av samhällsbyggnadsnämden protesterar dock i ett gemensamt yttrande och vill istället ha 2+1-väg med mitträcke och fram tills detta byggs behålla dagens hastighetsbegränsningar.
För ca tio år sedan sänktes tillåtna hastigheten på rv 40 mellan Eksjö och Nässjö från 90 till 80, den vägen är krokigare och hårdare trafikerad än de nu aktuella sträckorna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook