Ekonomi Hultsfred Mariannelund Småland Toppnyheter Vimmerby

CHOCKEXTRA: 400 MILJONER KR – Enorm sågverksaffär i Mariannelundsbygden


Hjältevadsföretag tar över börsbolagets sågverk.

Börsnoterade Mörlundabaserade Bergs Timber har slutit avtal med Vida Aktiebolag, som bl a driver sågverk i Hjältevad, om överlåtelse av Bergs svenska sågverksrörelse.

Transaktionen omfattar sågverken i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda och är avsedd att genomföras den 1 september 2020. All personal anställd vid respektive sågverk och i inköpsorganisationen för råvara kommer att erbjudas anställning hos Vida. Vida förvärvar även tillgångarna vid det redan avvecklade sågverket i Gransjö.

Försäljningen utgör ett led i Bergs uttalade strategi att utveckla koncernens verksamhet mot mer förädlade segment. Köpeskillingen för verksamheten, inklusive berört rörelsekapital, beräknas uppgå till cirka 400 Mkr, varav 303 Mkr avser anläggningstillgångar.

– Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Bergs i ett pressmeddelande.

Transaktionen, sammantagen med avvecklingen av övrigt rörelsekapital, innebär att Bergs finansiella nettolåneskuld, som vid utgången av första kvartalet 2020 uppgick till 695 Mkr, begränsas till cirka 150 Mkr, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om cirka 15 procent.

Den svenska sågverksrörelsen, inklusive den nyligen avvecklade verksamheten i Gransjö, representerar en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr och har under senaste fem åren uppvisat en EBITDA-marginal mellan 3-11 procent. Kvarvarande verksamhet kommer att ha en nettoomsättning om cirka 2 000 Mkr med en marginal som över tid varit högre och mer stabil än vad den svenska sågverksrörelsen uppvisat.

Efter överlåtelsen kommer Bergs att bestå av träförädlingsverksamhet inom träskydd, hyvling, hus, fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. Bergs bedriver därutöver sågverksrörelse i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter samt hamn- och distributionsverksamhet i England.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook