CHOCKÖKNING av vapenexporten – miljarderna rullar in i Sverige | Höglandsnytt
Ekonomi

CHOCKÖKNING av vapenexporten – miljarderna rullar in i Sverige

Vapen säljer det vet alla, priserna kan inte falla. Exporten av vapen och krigsmateriel från Sverige ökade mycket ifjol.

Egen vapenproduktion gör litet land till stark nation. Totalt blev det 11 miljarder kr, en ökning med 45 procent jämfört med 2015, enligt statistik från Inspektionen för strategiska produkter.

Långt bort i ett fjärran land. Svenska vapen i sin hand. Brasilien köpte mest. De planerar att köpa stridsflygplanet Gripen.
EU och andra samarbetsländer svarar för ca 88 procent av det samlade exportvärdet.

12 procent av det samlade exportvärdet gick till övriga världen, ungefär 20 länder, varav Indien (som befinner sig i en mångårig konflikt med Pakistan) och Thailand (en folkförtryckande militärdiktatur) var de största exportdestinationerna.

Till de folkförtryckande diktaturerna i Mellanöstern har krigsmateriel exporterats till Förenade Arabemiraten (108 mnkr), Jordanien (8 mnkr), Oman (1,8 mnkr), Qatar (46 mnkr) och Saudiarabien (1,9 mnkr).

”Efter några år med en minskande export av krigsmateriel kan man nu skönja något av ett trendbrott där den faktiska exporten med stor sannolikhet kommer att öka under de kommande åren. Orsaken står främst att finna i tillstånd för större försäljningskontrakt på system såsom stridsflygplan, flygburen radarövervakning och stridsfordon. Mot denna bakgrund kan man även förutse ett ökat exportvärde i framtiden”, säger Christer Ahlström, generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter, i ett pressmeddelande.

 

De tio största exportdestinationerna:
Land, miljoner kr, Exempel på materiel/system som exporterats
1 Brasilien 2 821 Uppstart JAS Gripen projektet
2 Norge 2 727 Stridsfordon 90
3 USA 719 Pansarvärnsvapen och ammunition, marina artillerisystem
och radarsystem
4 Tyskland 619 Komponenter till robotsystem samt radar- och marksensorer
5 Thailand 424 Marina ledningssystem, reservdelar till robot 70
6 Frankrike 352 Komponenter till vapensystem samt flygsystem
7 Indien 346 Ubåtsmål, komponenter till vapensystem
8 Sydkorea 328 Komponenter till vapensystem, Vindtunnel
9 Nederländerna 274 Reservdelar till Stridsfordon
10 Sydafrika 255 Reservdelar till JAS Gripen, Pansarplåt

 

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook