Höglandet

CHOCKSIFFRORNA: Över 100 000 skadas på sjukhus varje årMinskningen av vårdskador har avstannat och det behövs fler åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner, visar Socialstyrelsens årliga rapport om patientsäkerhet.

Över 100 000 patienter drabbas årligen av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna. 2013 låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på 9 procent, och minskade därefter.
Från mitten av 2015 har kurvan för vårdskador planat ut, och andelen snarare gått upp något. Första halvåret 2016 var andelen 7,5 procent, jämfört med 6,8 samma period 2015 – det visar så kallad markörbaserad journalgranskning där patientjournaler gås igenom.

– Vi ser med oro på att den nedåtgående utvecklingen har avstannat, men vi vet ännu inte om det bara är tillfälligt. Vi kommer att följa den här utvecklingen noga, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den vanligaste typen av vårdskador är vårdrelaterade infektioner, det förekommer också bl a kirurgiska skador och läkemedelsskador.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook