Höglandet

CORONA: HÖGRE DÖDLIGHET ÄN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

Det nya kinesiska dödliga coronaviruset må ge lindriga symptom för de flesta men antalet dödsoffer är mycket stort där viruset verkligen slagit till. Vi ger nu ett räkneexempel m h a tillgänglig statistik och historiska data.

För att illustrera effekterna av coronaviruset (som fick spridning över världen p g a kinesiska kommunistregimens försök att tysta ner saken).

Under en genomsnittlig dag 2018, enligt senast tillgängliga statistik, dog 1172 människor i Spanien. Senaste dygnssiffran för antalet coronadöda i Spanien låg på 832.

Detta innebär en ökning av antalet döda med 70 procent (om vi antar att ingen av de coronadöda skulle ha dött dessa dagar av någon annan orsak).

Detta innebär att dödligheten (det demografiska mätvärdet) för tillfället är 15,6 per 1000 invånare, nästan lika högt som under det mycket blodiga spanska inbördeskriget (år 1936-1939 då dödligheten låg på mellan 16 och 19).

Samma sak gäller för Italien. En ökning av antalet dagliga döda med 50 procent. Dödligheten är uppe på 16,1, t o m högre än under andra världskriget (den låg som högst år 1944 på 15,3). Dödligheten har annars legat på 9-10 i Spanien och Italien de senaste årtiondena.

Om det fortsätter så här en längre tid och fler länder når liknande nivåer som Spanien och Italien blir det verkligen illa.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook