Småland

Dagispedofilens domare går fri – utredning läggs ner


[adrotate banner=”27″]
Vice riksåklagaren har idag onsdag beslutat att inte inleda förundersökning mot en domare vid Kalmar tingsrätt som anmälts för grovt barnpornografibrott i samband med rättegången mot dagispedofilen i Högsby.

”Det har varit försvarligt att filma i den här situationen, och det är också en situation som lagstiftaren tänkt sig ska tillåtas när man formulerat lagtexten”, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp i ett pressmeddelande.

Enligt anmälan från Rikskriminalpolisen har domaren vid huvudförhandlingen med hjälp av tingsrättens kamera spelat in Rikskriminalpolisens presentation av de sexuella övergreppen och därmed producerat nytt barnpornografiskt material som finns tillgängligt i tingsrättens datasystem. Detta innebär att tingsrättens personal har tillgång till materialet och att det finns en risk för spridning av det.

Straffbestämmelserna om barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott återfinns i 16 kap. brottsbalken. Där står också att innehav inte ska utgöra brott om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

Uppgifterna i ärendet ger mot denna bakgrund inte anledning att anta att grovt barnpornografibrott eller något annat brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning ska därför inte inledas, skriver vice riksåklagaren i beslutet.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook