Debatt

Dags att rusta upp landsbygden för det hållbara samhället

”En satsning på upprustning av boendemiljöer och infrastruktur i landsbygdskommunerna stimulerar en jämnare och mer balanserad befolkningsutveckling och skapar ett mer hållbart samhälle”, menar Lars-Åke Mikaelsson, lektor i Byggproduktion vid Mittuniversitetet, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

För att skapa det hållbara samhället är hållbart byggande och boende en nyckelfråga. Förutsättningarna för detta är mycket goda på den svenska landsbygden. Med landsbygd menas här den blandning av byar samt små och medelstora städer som helt dominerar samhällsbyggandet utanför de stora städerna.

Vårt land har utvecklats snabbt de senaste hundra åren från ett relativt sett hållbart agrarsamhälle via ett industrisamhälle till dagens postindustriella samhälle. Denna omvandling har inneburit en mycket stor belastning på natur och miljö. Den har också lett till en historiskt sett oerhört stor befolkningsomflyttning från landsbygd till storstad.

Detta har varit påtagligt under hela 2000-talet. Trots den relativt stora befolkningsökningen i Sverige som helhet har befolkningen de senaste femton åren minskat i den överväldigande delen av vårt land (gröna områden). Några kommuner har haft viss befolkningsökning dock mindre än riksgenomsnittet (gula områden). Sveriges huvudsakliga befolkningsökning är ytmässigt koncentrerad till mycket begränsade områden i de tre storstadsområdena samt till några stadsområden (röda områden).

Mycket liten del av Sverige
Geografiskt sett är det således i en mycket liten del av Sverige som befolkningen växer. De röda områdena kännetecknas av växtvärk i form av bostadsbrist, höga exploaterings- och byggkostnader samt infrastrukturproblem i form av trängsel och överbelastade trafiksystem.
Samtidigt har större delen av vårt land, de gröna områdena, helt omvända problem nämligen överskott på bostäder och andra byggnader samt en underutnyttjad infrastruktur orsakad av minskad befolkning.

Det finns plats för och behov av fler människor i större delen av vårt land. Kopplat till detta finns även ett stort behov av forskning och utveckling för hållbart byggande och boende i små- och medelstora samhällen.
En satsning på upprustning av boendemiljöer och infrastruktur i landsbygdskommunerna stimulerar en jämnare och mer balanserad befolkningsutveckling och skapar ett mer hållbart samhälle. Det stimulerar även näringslivet och öppnar för nya innovativa lösningar för byggande och boende.
Hållbart byggande och boende på landsbygden är ett vinna-vinna-koncept som utvecklar den redan byggda miljön i större delen av vårt land samtidigt som trycket på de överexploaterade storstadsområdena kan minska.

Lars-Åke Mikaelsson (Lektor i Byggproduktion vid Mittuniversitetet)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook