Debatt Opinion

”Därför är det rätt att införa köttskatt”

”Världscancerfonden rekommenderar att man begränsar sitt köttintag till ungefär 16 kilo per år. I Sverige i dag äts i genomsnitt 85 kilo kött per person och år”, skriver Bodaforspolitikern Etelka Huber (mp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Det är viktigt att minska köttkonsumtionen för klimat, hälsa och miljö. Det blir allt mer tydligt att vi måste bryta den stigande trenden av köttkonsumtion. En av vägarna kan vara att införa köttskatt, precis som Jordbruksverket föreslår.
Jordbruksverket kommer med ett skarpt förslag som går helt i linje med den forskning och de rapporter som finns.
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Och man kan läsa på deras hemsida; ” Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.” Att arbeta för en hållbar utveckling inom landsbygdsutvecklingen och inom jordbruket är del av uppdraget.

Tar sitt uppdrag på allvar

Nu har Jordbruksverket med sitt utspel idag visat att man tar sitt uppdrag på allvar. Köttskatt är ett verktyg att nå hållbar utveckling. Regeringen som uppdragsgivare och dess representanter finansminister Anders Borg (m) och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) bör vara nöjda och säga ja till ett bra ekonomiskt och klimatmässigt fördelaktigt förslag. Köttskatten skulle kunna höjas samtidigt som man sänker skatten på exempelvis vegetabiliska produkter. En skatteväxling kan alltid försvaras och förklaras.

FN menar att köttindustrin är en av de två eller tre största orsakerna till miljöproblemen. Enligt FN:s miljöprogram Unep är en kraftigt minskad köttkonsumtion en nödvändighet om världen ska räddas från hunger, brist på drivmedel och de värsta konsekvenserna av klimatförändringen. Jorden räcker inte till att föda alla, om alla skulle äta som en genomsnittssvensk.
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, står köttproduktionen för nästan en femtedel av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Vad vi lägger på våra tallrikar har alltså sammantaget större klimatpåverkan än allt bilåkande, flygande och annat resande tillsammans. Trots det saknar merparten av Sveriges kommuner och landsting en strategi för minskad konsumtion av köttprodukter som en metod för att uppnå målen i energi- och klimatstrategier.

33 procent mer kött

I Sverige syns en stigande trend. Under 30 år har den totala konsumtionen av kött ökat med 33 % till 85 kg per person och år. Så gott som all slags köttkonsumtion har ökat, men för kött från kycklingar och andra fjäderfän är ökningen per person störst från 5 kg år 1980 till 18 kg år 2010. Detta visar rapporten från Jordbruksverket 2012:01.
Förutom dess allvarliga konsekvenser för klimatet och resursförbrukningen är hög köttkonsumtion skadligt för hälsan. Det finns starka samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och konsumtion av kött.

Det är viktigt att minska köttkonsumtionen för klimat, hälsa och miljö. Därför är det rätt att införa köttskatt.

Etelka Huber (mp), regionordförande i Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

15 Comments

 1. Ännu ett underbart inlägg från en företrädare för MP! Måste säga att det är ett under att dom för över 1% i nästa val.

  1. Jag tror att man röstar på ett parti av många olika anledningar. Tror det finns några andra typ kd, c, fp som ligger betydligt risigare till.Det finns ett växande stöd för åtgärder som gagnar miljön. Det är ju trots allt jordbruksverket som lanserat förslaget, som ju är regeringens egna expertmyndighet.

 2. Ytterligare ett bevis för att MP har ett enormt kontrollbehov över människor. Vad är nästa steg? Kontrollera folks åsikter också antagligen. Etelka och resten av MP vill ha total kontroll över människors liv så att de till och med kan kontrollera vad du äter. Otäckt är bara förnamnet.

  Dum, dummare, MP!!!

 3. Jag väljer att äta det jag mår bra av och det betyder en hel del kött. Det har faktiskt visat sig i amerikanska bantningsstudier att personer som går på köttdiet i samband med bantning oftare når snabbare resultat än de som använder vegetarisk kost. Att man i Sverige konsumerar mycket nötkött är väl heller inte så konstigt eftersom vi nu har en mycket hög andel muslimer i landet som inte äter griskött.

  Många minns säkert den matdebatt vi hade på 90-talet och tidigare då kartellen med matgrossisterna ICA, KF och DAGAB spädde på inflationen genom att driva upp mat och köttpriserna till absurda nivåer. Detta såg politikerna mellan fingrarna med just med tanke på att sedan kunna påvisa det goda med EU-medlemskap och deras lägre matpriser. Och hade det folkförankrade önskemålet på sänkt matmoms till 12% införts redan 1985 när centern ville det, så hade svenskarna aldrig gått med i EU. Det kan nog slås fast!

  Jordbruksministern Eskil Erlandsson säger nu nej till förslaget om höjd köttskatt och varnar för konsekvenserna att man kan få en illegal svart köttmarknad. Ja, Erlandsson minns nog mycket väl hur det var tidigare då folk var tvungna att köpa en halv gris svart hos någon bonde för att kunna upprätthålla en någorlunda anständig matbudget. Så köttskatt. Nej tack!

 4. Hur ska detta gå till rent praktiskt? Är svenskt närproducerat nötkött jämförbart med ett hormonpåverkat nötdjur från Brasilien? Ekologiskt uppfödda svenska lamm jämförbara med svin i Nederländerna? Hur ska en dansk kyckling beskattas jämfört en älg? Vem i hela världen kan räkna ut exakt hur varje sorts kött påverkar klimatet med transporter och uppfödning m.m? Då ser jag fram emot att även frukt och grönsaker som åkt över halva jordklotet beskattas. För att inte tala om bomullskläder, där bomullen är världens mest besprutade gröda. Vem tar ansvar för de besprutade bananplantagen, de växthusodlade tomaterna och den genmanipulerade majsen? Det finns inga ord för ett så ogenomtänkt förslag.

  1. Du har en stor poäng. I alla dina exempel har köttet/ produkterna/livsmedlen en klimatpåverkan i olika omfattning. Att beskatta utifrån klimatpåverkan och försöka få det helt rättvist är naturligtvis svårt. Men jag tycker ändå det är viktigt att genomföra någon form av skatteväxling på området. Där köttkonsumtionen står i fokus…

 5. Det är nödvändigt att få ner köttkonsumtionen av alla de anledningar jag skrivit i artikeln. Och då är köttskatt en rimlig väg att gå. Tveksam till att det skulle uppstå en svart köttmarknad i den omfattning som smuggelsprit och smuggelcigaretter och så vidare. Anser därför att landsbygdminister Eskil Erlandssons (c) argumentering inte håller…Men det klart, han måste ta hänsyn till många köttproducerande bönder vid sina uttalanden och beslut. Där ses inte införandet av köttskatt med blida ögon.

  1. Kan inte se nån anständig anledning till att införa köttskatt. Ni i MP mflera partier verkar ha en sorts taktik att berätta för människor hor onda och dumma dom är som t ex äter kött, för att sedan föreslå en köttskatt. Det som kommer hända med eran skatt är att dom som försöker köpa ekologiskt och det kött som kommer från djur som kommer från sverige, slaktats så humant som möjligt och haft ett frigående liv kommer nu blir ännu dyrare. Så istället väljs ett superbilligt kött som trots skatten inte kostar mer än det andra gjorde innan. Skillnaden är att det kommer från Nya Zeeland, djuret fick halsen nertvingat på ett betonggolv där halsen skars av utan bedövning efter ett trångt liv i bur.

 6. Nej till köttskatt! Se istället till att lokala producenter av kött/mjölk/grönsaker gynnas! Se till att lokalbefolkning har råd att köpa närproducerat! Skapa en bra och gynnsam marknad för de som kan och vill arbeta med detta. Kan vi handla bra och närproducerat mat så slipper man långa transporter. Detta borde skapa mer arbetstillfällen på lokala orter som så väl behövs. Gör så att vi kan handla lokalt och svenskt producerat, gör så att vi kan handla riktigt ekologiska livsmedel istället! Och något irriterad blir jag när mat ska beskattas! Jag tror inte på att man ska införa köttskatt pga av det skulle vara skadligt för hälsan. Som allt annat är det ett eget val människan gör. Det finns hur mycket som helst som är mer skadligt för hälsan än vad just kött skulle kunna vara. Tror att man bara försöker hitta på förklaringar så att det verkar bra med köttskatt. Nej! Kött är ett naturligt födoämne för människor och djur! Se istället till att våra bönder kan odla ekologiskt och föda upp friska djur så att vi kan köpa fint kött och fina grönsaker. Låt oss slippa dessa vakuumförpackade köttbitar som ser ut som slamsor när man packar upp det. Kan tillägga att jag köper alltid svenskt kött men det marknadsförs mer och mer av det utländska köttet som snart tar över helt i butikens hyllor. Varför kan man fråga sig? Varför marknadsför det utländska så starkt? Jag har inte frågat efter det! Nej se till att stoppa det och se till att få tillbaka det svenska fina köttet som en gång fanns i butikens hyllor. Jag märker ju också att det svenska köttet får sämre och sämre kvalite. Varför? Kämpar dessa producenter mot samma villkor som de utländska? Och vad menar man när man skriver att ” Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, står köttproduktionen för nästan en femtedel av de globala växthusgasutsläppen”? Räknar man då in alla djurtransporter till och från slakt, till livsmedel butiken mm? Om man räknat in detta, som jag misstänker är en stor bov i dramat, så fram med mer närproducerat. Varför kan import av kött vara så lönande att butiker kan ta hem det? Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara en så stor global påverkan OM alla tänkbara onödiga transporter försvinner. Skapa istället många flera lokala producenter. Då kan flera ta sin cykel och handla riktigt nära! Både kött & grönt!

 7. Kött från nötkreatur kräver flera gånger mer mark och vatten än vegetariska livsmedel för samma mängd protein. En enorm mängd skog skövlas dessutom för att ge plats åt både boskap men också odling av foder till djuren. Greenpeace menar att så mycket som 80 procent av skövlingen i Amazonas regnskogar är kopplade till djurhållningen. Detta är en av anledningarna till att vi måste minska konsumtionen av kött. Men i övrigt så håller jag naturligtvis med om att vi ska satsa på ekologisk produktion, med djur som hanteras enligt svensk djurskyddslag, som i allra bästa fall kommer från en gård nära dig/mig.

  1. Men hur lyckas du då få ihop att genom att höja skatten för kött och därmed göra det ännu svårare för ekologiskt och närproducerat, ska göra djurhållning bättre och köttkonsumtionen mindre? Som susanne skrev så är väl ändå i Sverige den största boven i dramat att köttet transporteras fram och tillbaka. Vi bor inte i regnskogen men med den nya köttskatten blir det nog billigast att köpa sitt kött därifrån.

  2. Jag har inte sett kött från Amazonas i butikerna hemma och har svårt att förstå att vi ska få en straffskatt pga av skövlingen i Amazonas. Det problemet är ett helt annat och kan inte kopplas ihop med våran förbrukning av kött här. För att minska växthuseffekten globalt så stoppa isf all import av utländskt kött. Få ner dessa transporter till ett minimum, se till att även låg avlönade kan ha råd att handla av vårt svenska kött så att närproducerat blir lönsamt för producenten. Bit er inte i svansen och tro att om köttskatt införs i Sverige så löser vi problemen i Aamzonas.

 8. Etelka, skövlingen av regnskogen handlar enbart om profit för virket. En mycket liten del handlar om jordbruk.
  För övrigt: köttpriserna är ju redan skyhöga! Längesen man satte tänderna i en oxfile, blir mest kyckling och gris numera.

 9. Alla som vill kan även fortsättningsvis äta kött. Enda skillnaden är att köttskatten som tillkommer gör att köttkonsumtionen får bära delar av sina egna klimatomkostnader. Samtidigt minskar konsumtionen per person. Till glädje för hälsa, klimat och miljö.

Kommentarer avstängda