Ekonomi Vetlanda

De anställda mår mycket dåligt, spräcker kommunens budget med över 13 miljoner kr

Vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun har kommit med en dyster, mycket dyster bokslutsprognos.

Prognosen pekar mot ett underskott på knappt 14 miljoner kr i år.
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat successivt och förvaltningen har en mycket hög frånvaro inom många verksamheter, vilket påverkar ekonomin. Kostnaderna för sjuklön och sjukvikarier ökar, liksom övertidstjänstgöring med anledning av att verksamheten tvingas beordra personal till tjänstgöring.
Inom hemtjänsten prognostiseras ett underskott om knappt sex miljoner kr. Kostnaderna för egenregin har ökat under 2015, främst p g a av höga sjukskrivningstal och brist på vikarier. Ett underskott om på 8,6 miljoner kr spås för funktionshinderomsorgen, varav 5,2 miljoner kr avser externa placeringar.
På grund av bl a en ökad och förändrad vårdtyngd samt hög sjukfrånvaro beräknas kostnaderna för särskilt boende överstiga budget med 2,65 miljoner kr.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Med den personalpolitik som Vetlanda kommun fört under många år är det föga förvånande. Som personal känner man sig varken hörd, sedd eller värdefull. Beslut fattas på högre nivå utan att ta hänsyn till varken brukare/patienter eller personal. Dags att börja se sina medarbetare som värdefulla och uppskatta de insatser de gör.

Kommentarer avstängda