Höglandet Jönköpings län

De bara försvann – 100 patienter fick fel svar

Ett hundratal röntgensvar som skickats till remitterande läkare under 2015 har varit ofullständiga och Region Jönköpings län anmäler nu händelsen till IVO för prövning enligt lex Maria.

Ärendet handlar om att delar av röntgensvaren som skickats till remitterande läkare under 2015 har försvunnit i samband med överföringen från röntgens journalsystem till mottagarens journalsystem. Utredningen har identifierat att det finns en risk för att delar av svaret kan försvinna om läkaren redigerar svaret före signering. Röntgenkliniken har informerat alla berörda remitterande läkare om felet och hur det korrekta svaret skulle sett ut.

”Ingen patient har fått fel eller fördröjd vård och behandling på grund av felet. Röntgenkliniken har vidtagit åtgärder som ska förhindra att felet upprepas”, säger Peter Blomstrand, chefläkare, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook