Debatt

De blir bara fler och fler – nu ska otrygga anställningar stoppas

”Allt vanligare med otrygga anställningar – så kan utvecklingen brytas. Tidsbegränsade anställningar, bemanningsanställningar och egenanställningar blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. En stor och växande grupp människor som tvingas leva och arbeta under oförutsägbara och otrygga förhållanden. Majoriteten arbetar inom kvinnodominerade arbetaryrken. Det visar Kommunals nya rapport ”Status: Prekär””, säger Elinor Odeberg, rapportförfattare och utredare på Kommunal och Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal i ett debattinlägg.

Kommunals rapport visar att yrkesgrupperna med högst andel tidsbegränsade anställningar är vårdbiträden, restaurangarbetare, personliga assistenter och barnskötare. Där arbetar över 35 procent av de anställda på tidsbegränsade kontrakt. På arbetsmarknaden i sin helhet är siffran 17 procent.

Tidsbegränsade kontrakt är vanligast i kvinnodominerade arbetaryrken. Mer än var fjärde arbetarkvinna arbetar på ett tidsbegränsat kontrakt, att jämföra med var tionde tjänstemannaman.

Det är tim- och vid behovsanställningar som ökar mest, det vill säga de minst förutsägbara formerna av tidsbegränsade anställningar. Införandet av anställningsformen allmän visstid 2008 har bidragit till utvecklingen. Det är en tidsbegränsad anställningsform som inte kräver att arbetsgivaren motiverar varför arbetstagaren ska vara tidsbegränsat anställd.

De människor som ständigt tvingas arbeta i otrygga anställningar kallas ibland för ”prekariatet”. De lever i en tillvaro med ständig oro för jobb och försörjning. Det går inte bara ut över privatlivet utan påverkar även kvaliteten i de verksamheter de jobbar inom.

Att offentlig sektor bidrar till den otrygghet som växer på arbetsmarknaden i stort är oacceptabelt. Till skillnad från privat produktion är välfärden politisk styrd verksamhet med stabila och förutsägbara behov. Bra och trygg anställningsvillkor ger bättre kvalitet i välfärden.

Kommunals krav för att bryta utvecklingen:

Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Tidsbegränsade anställningar ska alltid vara objektivt motiverade.
Rätten till en tillsvidareanställning i LAS ska räknas utifrån hur länge en person arbetat för en viss huvudman istället för en viss utförare. Har du exempelvis arbetat tidsbegränsat som barnskötare i en kommun i två års tid ska du ha rätt till en tillsvidareanställning som barnskötare i den kommunen, oavsett om du har arbetat hos olika utförare.
Regeringen samt Sveriges kommuner och landsting bör införa ett mål om att det ska vara minst 90 procent tillsvidareanställda inom alla yrkeskategorier i offentligt finansierad verksamhet.
För in krav på personalövertagande med minst bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet. Det ska inte vara möjligt att avskeda personal eller försämra personalens villkor vid ett ägarbyte.

Elinor Odeberg, rapportförfattare och utredare på Kommunal.
Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook