Nyheter

De dödar varg

Vargpopulationen i Sverige minskar. Vid senaste inventeringen fanns 340 vargar i landet, en minskning med mer än 20 procent jämfört med året innan.

Vargarna räknas i en inventering utförd av Naturvårdsverket mellan oktober och mars.

”I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper”, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook