Ekonomi Höglandet

De har slutat skattefuska – svarta bilar blev vita


Minskat skatteundandragande inom taxibranschen

Den redovisade omsättningen inom taxibranschen har ökat sedan kravet på redovisningscentraler infördes och Skatteverket har fått större möjlighet till kontroll av branschen, visar en rapport från Skatteverkets analysenhet.

Den 1 januari 2017 trädde lagen om redovisningscentraler för taxitrafik i kraft. Lagen innebär att den som har ett taxitillstånd måste föra över taxameteruppgifter, trådlöst och digitalt, till en redovisningscentral.

Resultatet av Skatteverkets analys visar en ökning av redovisad omsättning både per taxiföretag och totalt inom branschen. Omsättningen ökade inom hela branschen med cirka 1,8 och 3,2 miljarder kronor för 2017 respektive 2018 till följd av införandet av redovisningscentraler.

– Analysen visar att omsättningen har ökat medan det inte går att se en tydlig effekt av att kostnaderna hos taxiföretagen har förändrats. Vi kan också se en ökning av antalet taxibilar per företag och en möjlig förklaring till det är att ”svarta” bilar gjorts om till ”vita”. Eftersom vi kan se att omsättningen ökat totalt sett till följd av införandet av redovisningscentraler betyder det att skatteundandragandet minskat, säger Yuwei De Gosson De Varennes, analytiker på Skatteverket, i ett pressmeddelande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook